Japan: J League flag

Japan: J League

Gamba Osaka

Games won 2014