Turkey: SüperLig flag

Turkey: SüperLig

Gaziantepspor

Games lost 2013 - 2014