Germany: Bundesliga 1 flag

Germany: Bundesliga 1

VfB Stuttgart

Games lost 2014 - 2015