Germany: Bundesliga 1 flag

Germany: Bundesliga 1

VfB Stuttgart

Games played 2014 - 2015