Germany: Bundesliga 1 flag

Germany: Bundesliga 1

FC Schalke 04

Games won 2013 - 2014